Önemli Tarihler

Sempozyum Tarihi:        28-29 Eylül 2021

Özet Başvuru İçin Son Tarih:        3 Eylül 2021

Sempozyum Programının İlanı:     15 Eylül 2021

Sempozyum Bildiri Özeti Kitabının Yayım Tarihi:   27 Eylül 2021

Tam Metin Bildiri Teslimi İçin Son Tarih:   8 Ekim 2021