Yazım Kuralları

ULUSAL YUNUS EMRE ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU

Yazım Kuralları

Sempozyuma gönderilen tüm bildiriler için daha önce herhangi bir yerde sunulmamış / yayımlanmamış olma şartı aranmaktadır.

Sempozyumda sunumu gerçekleştirilen bildirilerin özetleri, ISBN numaralı “Sempozyum Bildiri Özeti Kitabı”nda yayımlanacaktır.

Sempozyuma gönderilen özetler Düzenleme Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra hakem süreci başlatılacaktır. Her bildiri özeti iki (2) hakeme gönderilecektir. Her iki hakemin kararına göre gereken durumlarda bildiri özeti bir başka hakeme gönderilip bildirinin kabul durumuna karar verilecektir.

Sempozyuma kabul edilen bildiriler için yazarlarına kabul yazısı gönderilecektir.

Sempozyum bildiri özetleri yunusemre2021.ef@duzce.edu.tr adresine gönderilecektir.

Bildirilerde dile getirilen görüşler bildiri yazarlarına aittir. Yunus Emre Ulusal Öğrenci Sempozyumu “Düzenleme Kurulu”, “Bilim Kurulu vd.” herhangi bir yasal, hukuki, ekonomik ve etik sorumluluk üstlenmemektedir. Bu tarz durumlarla karşılaşılmasında tüm sorumluluk bildiri yazarlarına aittir.

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

Bildiri özetleri en az 150; en fazla 300 sözcükten oluşmalıdır.

Bildiri özetine en az 4, en fazla 7 anahtar sözcük eklenmelidir.

Sayfa Düzeni

Bildiri özetleri MS Word ile hazırlanmalıdır. Kâğıt boyutu olarak A4 boyutu dikey olarak esas alınmalıdır.

Kenar Boşlukları

Alt

Üst

Sol

Sağ

cm

cm

cm

cm

Satır Aralıkları

Bildiri özeti dosyasında uygulanacak satır aralıkları şu şekildedir:

Önce

Sonra

Satır Aralığı

Değer

6 nk

0 nk

Birden çok

1,15

Yazı Tipi ve Punto

Bildiri özetlerinin Times New Roman yazı tipi ile hazırlanması gerekmektedir. Bazı karakterleri karşılamak adına farklı yazı tipleri kullanılabilir. Bu yazı tiplerinin de bildiri ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.

Kullanılacak punto büyüklükleri şu şekildedir:

Bildiri Başlığı

11 Punto

Kalın

Yazar unvan ve isimleri

11 Punto

İtalik

Yazar kurum ve iletişim bilgileri

9 Punto

İtalik

Öz veya Abstract

11 Punto

Normal

Anahtar Sözcükler

11 Punto

Normal

Kaynaklar

Kaynak gösterilirken APA 6 yazım kılavuzu dikkate alınmalıdır. Metin içi gönderme ve atıflar tam metnin diline uygun verilmelidir. Türkçe tam metin için Türkçe kaynak gösterme usul ve esasları, İngilizce tam metin için İngilizce kaynak gösterme usul ve esasları dikkate alınmalıdır.

Kitap kaynak gösterme:

Metin içinde:

(Alyılmaz, 2017, s. 25)

Kaynaklar bölümünde:

Alyılmaz, S. (2017). Türkçede nesne tekrarlı fiiller. İstanbul: Kesit Yayınları.

Tez Kaynak Gösterme:

Metin içinde:

(Mert, 2002, s. 33)

Kaynaklar bölümünde:

Mert, O. (2002). Kutadgu Bilig’de hâl kategorisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.